Lang BELang PLLang ENFacebook

cover

Pogranicze Litwy i Karony w planach króla Zyg...

Z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią

Maroszek Józef

Rzeczpospolita złotego wieku od dawna przykuwała uwagę badaczy. Pokolenia historyków zajmowało się wyjaśnienie podstaw potegi ówczesnego państwa - wewnętrznego ładu i międzynarodowego znaczenia. Odzwierciedleniem tych zainteresowań jest bogata literatura historyczna. Duża jej część porusza problemy panowania Zygmunta Augusta. Болей »

cover

Беларускі фальклор

Энцыклапедыя

Энцыклапедыя "Беларускі фальклор" - першае ў гісторыі нацыянальнай культуры галіновае навукова-даведачнае выданне, якое шырока асвятляе пытанні духоўнай культуры беларусаў. Выданне ставіць за мэту адлюстраваць усё багацце і непаўторнасць мастацкай творчасці беларускага народа, разнастайнасць яе відаў і жанраў, створаных паэтычным словам вобразаў. Энцыклапедыя складаецца з 2 томаў, у якіх размешчаны каля трох тысяч артыкулаў, прысвечаны... Болей »

cover

Беларускі фальклор

Энцыклапедыя

Энцыклапедыя "Беларускі фальклор" - першае ў гісторыі нацыянальнай культуры галіновае навукова-даведачнае выданне, якое шырока асвятляе пытанні духоўнай культуры беларусаў. Выданне ставіць за мэту адлюстраваць усё багацце і непаўторнасць мастацкай творчасці беларускага народа, разнастайнасць яе відаў і жанраў, створаных паэтычным словам вобразаў. Энцыклапедыя складаецца з 2 томаў, у якіх размешчаны каля трох тысяч артыкулаў, прысвечаны... Болей »

cover

Зваротныя дарогі

Проза беларускай эміграцыі Хх стагоддзя

Пашкевіч Алесь

Літаратурная творчасць беларускай эміграцыі - значная частка агульнанацыянальнага прыгожага пісьменства, хоць і бяднейшая колькасна на асобы-постаці, і менш вывучаная, чым літаратура на абшарах Беларусі-метраполіі. Вывучэнне літаратурнай творчасці эміграцыі дае не толькі плён фактурны, фактаграфічны, яно пашырае нацыянальнае мастацтва новымі імёнамі, тэмамі, праблемамі, моўна-выяўленчымі сродкамі, робіць свае ўдакладненні асноўных канц... Болей »

cover

Беларусы

Карскі Яўхім

Ураджэнец Наваградчыны, акадэмік Расійскай Імператарскай акадэміі навук Яўхім Хведаравіч Карскі (1861—1931) усё сваё жыццё прысвяціў вывучэнню этнічнай гісторыі беларусаў. Вынікам шматгадовай працы вучонага з'явілася яго фундаментальнае шматтомнае даследаванне «Беларусы». Сёння мы знаёмім чытача з першым і трэцім тамамі «Беларусаў», адпаведныя выпускі якіх выходзілі ў 1903 і 1916 гадах і пасля гэтага ніколі не перавыдаваліся. Гэта — ша... Болей »

cover

Выбранае

Улашчык Мікалай

Мікалай Улашчык (1906—1986) — адзін з самых яркіх дзеячаў беларускага нацыянальнага адраджэння 20-х і больш позніх гадоў мінулага стагоддзя. Паказаць веліч і трагізм беларускай мінуўшчыны, раскрыць яе нераскрытыя старонкі — вось мэта, якую ён паставіў перад сабой. І хоць за гэты «нацыяналізм» М. Улашчыку давялося зведаць усе кругі гулагаўскага пекла, але зламаць яго не ўдалося, ён не адступіўся ад свайго і здолеў шмат што здзейсніць з з... Болей »

cover

Барока ў беларускай культуры і мастацтве

Зборнік «Барока ў беларускай культуры і мастацтве» — першая ў гістарыяграфіі «зборная» манаграфія, прысвечаная аднаму з пайбольш цікавых і плённых сусветных мастацкіх стыляў — барока, яго пашырэнню ў беларускім дойлідстве, жывапісе, графіцы канца XVI—XVIII ст. У аснову зборніка пакладзены матэрыялы навуковай канферэнцыі, праведзенай супрацоўнікамі Музея старажытнабеларускай культуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім... Болей »

cover

Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусі. 1941...

Вытокі. Структура. Дзейнасць.

Каваленя Аляксандр

У мапаграфіі на аснове апублікаваных крыніц, увядзення ў навуковы ўжытак невядомых архіўных дакументаў раскрываецца адна з маладаследаваных старонак жыцця беларускай моладзі ма акупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчышіай вайны. Аўтар упершыню ў айчыннай гістарычнай навуцы асвятляе складаную праблему заснавання і дзейнасці Саюза беларускай моладзі, Саюза рускай моладзі, Саюза татарскай моладоі «Бірлік». Саюза барацьбы супраць... Болей »

cover

Храмы горада Слуцка

Мінуўшчына і сучаснасць

З'яўленне першых храмаў у Слуцку можна аднесці да ХІІ-ХІІІ стст. Аднак да XV ст. звестак пра горад захавалася мала. У большай ступені карціна гарадскога жыцця праяўляецца з XVI ст., калі Слуцк пачаў адбудоўвацца пасля нападаў крымскіх татар. Галоўным будаўнічым матэрыялам было дрэва. Асаблівасці развіцця нашага рэгіёна прыводзяць да з'яўлення адметнасцяў культуры Случчыны. У межах арэалу Палескага драўлянага дойлідства складваецца Слуцк... Болей »

cover

Pieśni znad Biebrzy

Z repertuaru Zespołu Regionalnego "Lipsk" z Lipska nad Biabrzą

Na styku Rusi Litewskiej (zwanej też Czarną Rusią), wzdłuż traktu nadbiebrzańskiego wiodącego z Grodna na zachód, na pograniczu Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony - ówczesnej osadzie Lipsk król Stefan Batory nadał w 1580 r. prawa miejskie. Osadnicy na tych nadbiebrzańskich terenach wywodzili się z wielu tradycji kulturowych: prawosławni, a niebawem uniccy chłopi (z prawdopodobną jaćwieską domieszką) sąsiadowali z północnomazowiecki... Болей »

Першая Папярэдняя [3678-3882] Наступная Апошняя

Copyright © 2000-2013 by Kamunikat.org.