Lang BELang PLLang ENFacebook

cover

Пракімэны 8-і галасоў, Апосталы і Эвангельлі ...

Часьць СЛУЖБЫ БОЖАЕ ад "Сьвяты Божа" да канца Эвангельля Як толькі хор, кончыць сьпяваць "Сьвяты Божа"; Сьвятар: Уважайма. Мір усім. Чцец; І духу твайму. Сьвятар; Прамудрасьць. Чцец: Пракімен, глас ...(Глядзі на стар,4 і 5) Болей »

cover

Новы Запавет

Гасподзь Іісус Хрыстос - Збаўца наш пабагаславіў дзяцей, якія гарнуліся да ЯГО і ахінуў іх любовяй і ласкай Сваей» Па гэтай кніжыцы вучыцеся Сьвятым Словаіл ЯГО, каб і вас ЁН прыгарнуў, ахінуў, палюбіў і пабагаславіў. Болей »

cover

Каціхізіс або навука веры

Сьвятарская праца на эмігранцкіх парафіях увідочніла патрэбу выданьня кніжыцы - Каціхізіс, які-б дапамог усьведамленьню Беларускае Праваслаўнае моладзі ў ПРАЎДАХ СЬВЯТОЙ САБОРНАЙ АПОСТАЛЬСКАЙ ПРАВАСЛАУНАЙ ЦАРКВЫ. Мы,выдаўцы, чуліся--б' высока узнаігароджанымі, калі—б Каціхізіс злайшоўся ў кожнай Праваслаўнай сямьі і каб ім карысталіся, і зь яго навучіаліся усе чытагаючыя Суродзічы нашыя, ды пасьлей пераказалі ЗАСАДЫ ПРАВАСЛАЎНАЙ В... Болей »

cover

Унівэрсальная Дэклярацыя Правоў Чалавека

Змаганьне за сваю свабоду, за годнасьць, за правы і справядлівасьць чалавек вядзе зь няпамятных часоў. Маючы перад сабою гэтак высокія мэты, чалавек у гэтым змаганьні не ашчаджвае сваіх сілаўі не адступае перад ніякімі перашкодамі, усяроўна як вялікімі яны могуць быць. Болей »

cover

Палеолит Верхнего Поднепровья

Поликарпович К.М.

В монографии излагаются результаты многолетних исследований палеолитических памятников на территории Белоруссии и Брянской области РСФСР. Впервые приводятся данные о верхнепалеолитических стоянках на территории Белоруссии, о стоянках поздней стадии верхнего палеолита. Автор описывает орудия труда того времени, жилища и т. д., рассказывает об образе жизни первобытного человека. Предназначена для научных работников, краеведов, преподав... Болей »

cover

Старажытныя шахцёры на Росі

Чарняўскі М. М., Кудрашоў В. Я., Ліпніцкая В. Л.

На падставе матэрыялаў, здабытых аўтарамі на працягу шматгадовых раскопак, усебакова разглядаецца Краснасельскі археалагічны комплекс каменнага і бронзавага вякоў, які ўключаў у сябе разнастайныя аб'екты гаспадарчага, жыллёвага і сакральнага характару — крэмнездабыўныя шахты, крэмнеапрацоўчыя майстэрні, сезонныя пасёлкі шахцёраў, стаянкі, могільнікі тутэйшага насельніцтва. Разлічана на гісторыкаў, археолагаў, музейных работнікаў, ст... Болей »

cover

Города Полоцкой земли (IX—XIII вв.)

Штыхов Г. В.

Материалы многолетних археологических раскопок дали возможность азтору осветить в книге вопросы возникновения и становления городов Полоцкой земли, их размеров, исторической топографии, социального состава и занятий населения. Рассмотрены также памятники прикладного искусства, письменности. архитектуры. Болей »

cover

Дипломатия древней Руси

IX- первая половина X в.

Сахаров А. Н.

Книга освещает становление дипломатической службы древних руссов в IX- Х вв. Автор рассматривает дипломатию древней Руси как часть общего развития государственности в странах Европы и Передней Азии в 1-м тысячелетии нашей эры, в сравнении и переплетении с дипломатией Византии, Болгарии, Арабского халифата и других государств того времени. Освоение большого круга источников даёт возможность раскрыть содержание первых договоров Руси с Виз... Болей »

cover

Społeczne problemy miejscowości północno-wsch...

Sadowski Andrzej

Od 1989 roku społeczeństwo polskie znajduje się na etapie wielkiej zmiany określanej jako transformacja ustrojowa (lub systemowa dla podkreślenia kompleksowości i wielostronności dokonujących się zmian). Transformacja w Polsce douczy najogólniej gwałtowanego odejścia (zamknięcia) od dotychczasowego ustroju określanego przez jego twórców realnym socjalizmem, ale także zakwestionowania ukształtowanego na gruncie poprzednich założeń ust... Болей »

cover

Памяць пра легенды

Постаці беларускай мінуўшчыны

Тарасаў Кастусь

З багатай гісторыі Беларусі пісьменнік выбраў эпохі, падзеі, асобы мала даследаваныя, абкружаныя арэолам таямнічасці. Гэта далёкія часы язычніцтва, загадкавае XIII стагоддзе, калі князь Міндоўг аб'яднаў вакол Наваградка многія «чорнарускія» і літоўскія землі, паклаў пачатак будучаму Вялікаму княству Літоўскаму, Рускаму, Жамойцкаму і іншых зямель. У. К. Тарасава — сваё пісьменніцкае, эмацыянальна афарбаванае бачанне гісторыі. Ен умее пра... Болей »

Першая Папярэдняя [3709-4009] Наступная Апошняя

Copyright © 2000-2013 by Kamunikat.org.