Lang BELang PLLang ENFacebook

cover

Беларуская моладзь

квартальны часапіс беларускага маладога пакаленьня ў Амэрыцы

3

Сёлета ў канцы ліпеня й на пачатку жнівеня ў Вене адбудзецца VII Сусьветны фэстываль моладзі й студэнтаў. Фэстывалі гэтыя арганізуюцца й фінансуюцца Масквой ды выкарыстоўваюцца ёю для сваіх прапагандавых мэтаў. Выпадак VII фэстывалю, упяршыню ладжанаг.а на гэтым баку зялезнае заслоны, дае добрую нагоду прасачыць, як ставяцца бальшавікі да беларускае моладзі на бацькаўшчыне ды якія магчымасьці даюць ёй рэпрэзэнтаваць свой край на міжнаро... Болей »

cover

Беларуская моладзь

квартальны часапіс беларускага маладога пакаленьня ў Амэрыцы

2

Вялікдзень, або як часам пацаркоўнаму называюць Пасха — гэта сьвята Ўваскрошаньня Госпада нашага Ісуса Хрыста. Словы "Вялікі Дзень" ужо самі за сябе гавораць, што гэтае сьвята — найвялікшае сярод іншых хрысьціянскіх сьвятаў. Ад даты Вялікадня залежаць усе іншыя рухомыя сьвяты, устаноўленыя Ўсяленскай Царквою. Наш беларускі народ здаўна ставіўся зь вялікай пашанаю да свае веры Хрыстовай, да ўсіх традыцыяў і звычаяў, зьвязаных із сьвяткав... Болей »

cover

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литов...

Kn. 51

Lietuvos Metrikos 51-ojoje užrašymų knygoje talpinami Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Žygimanto Augusto ir Henriko išduotų dokumentų nuorašai — privilegijos bajo- rams, suteikiančios teisę valdyti žemes ir žmones, užimti įvairias pareigas, miestams suteikiančios Magdeburgo, turgų ir prekymečių teises, dėl bažnyčių aprūpinimo žemės valdomis ir globos, dėl smuklių, malūnų, lentpjūvių steigimo, dėl užmokesčio valdovo tarnautojams, dėl ... Болей »

cover

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литов...

Lietuvos Didžiosios Kunigaikstystės raštinėje jau nuo XV a. vidurio buvo paliekami įvairiausiųjos išduodamų dokumentų tekstų nuorašai. LDKkanclerio Leono Sapiegos įsakymu apie 1594 m. visa iki tol LDK raštinėje susikaupusi raštvedybos bei archyvinė dokumentacija, kurios di- džioji dauguma susidėvėjo ir tapo panaši į apirusias knygas, pradėta per- rašinėti į knygas-kopijas. Per 10 metų raštinėje susikaupusi dokumentacija buvo perra... Болей »

cover

Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44...

Кніга запісаў 44

Метрыка ВКЛ - унікальны збор рукапісных кніг ХУ-ХУІІІ стст., што сфарміраваўся пераважна ў працэсе дзейнасці канцылярыі ВКЛ. Метрыка - першачарговая крыніца па гісторыі ВКЛ і народаў, якія уваходзілі у яго склад. Без выкарыстання матэрыялаў Метрыкі не абыходзілася і не абыходзіцца ніводная з капітальных прац. Публікуемая кніга Метрыкі 44 - адна з кніг збору - змяшчае болыа за 100 копій дакументаў, што выйшлі з дзяржаўнай канцылярыі ... Болей »

cover

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литов...

Литовская Метрика—исторически сложившееся название архивных рукописных книг великокняжеской (позднее — общегосударственной) канцелярии Великого княжества Литовского (далее — ВКЛ) XV—XVIII вв. В то же время «Литовская Метрика» — это и название конкретного исторически сложившегося архивного фонда № 389, ныне хранимого в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА) * в Москве. Болей »

cover

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 30...

Кніга запісаў № 30 (копія канца XVI ст.)

Метрыка № 30 — адна з унікальнага збору рукапісных кніг ХУ-ХУШ стст., што сфарміравауся галоўным чынам у працэсе дзейнасці канцылярыі ВКЛ. Яна змяшчае 195 копій дакументаў, якія выйшлі з дзяржаўнай канпылярыі з 1480 па 1546 г. Дакументы разнастайныя па відах і разнавіднасцях. Гэтапрывілеі вялікага князя на розныя дараванні ваенна-служыламу класу, шматлікім дзяржаўным ураднікам, магнатам. заможнай, сярэдняп і дробнап шляхце, пацвердж... Болей »

cover

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 46...

Кніга запісаў 46 (копія канца XVI ст.)

Кніга Метрыкі ВКЛ 46 уяўляе сабой унікальную гістарычную крыніцу, якая ўтрымлівае кампактныя і рэпрэзентатыўныя інфармацыйныя комплексы па чатырох асноўных рэгіёнах княства—Беларусі, Літве, Украіне і Падляшшы. У ёй запісаны разнастайныя дакументы, большасць з якіх выйшла з велікакняжацкай канцылярыі. Высокая інфармацыйнасць актаў кнігі метрыкі ВКЛ 46 дае магчымасць прасачыць асаблівасці шляхоў развіцця асобных рэгіёнаў ВКЛ, правесці ... Болей »

cover

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага: Кніга 43...

Кн. запісаў 43 (канца XVI ст.)

Адна найбольш цікавая з кніг серыі археаграфічных выданняў матэрыялаў Метрыкі — дзяржаўнага архіва Вялікага Княства Літоўскага, найвялікшага комплексу дакументаў па гісторыі Беларусі, Літвы, Украіны, некаторых рускіх зямель XV—XVIII стст. 43-я кніга (па нумарацыі Расійскага дзяржаўнага арх'іва старажытных актаў, г. Масква) — важная крыніца для даследавання заканадаўчай дзейнасці вярхоўнай улады, феадальнай гаспадаркі, сацыяльных, паліты... Болей »

cover

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 28...

Кніга запісаў 28

Выхад Кнігі № 28 Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага аднаўляе беларускую археаграфічную традыцыю публікацыі гэтага унікальнага корпусу крыніцаў па гісторыі Беларусі, Літвы, Украіны ды ўсяго нашага рэгіёну Еўропы. Гэтая кніга таксама ёсць першай беларускай публікацыяй ў рамках міжнароднага праекта па даследаванню і выданню Метрыкі ВКЛ. У Кнізе № 28 Метрыкі ВКЛ прадстаўленыя матэрыялы, якія датычаць Вільні, Менска, Полацка, Воршы, Мсц... Болей »

Першая Папярэдняя [3846-4130] Наступная Апошняя

Copyright © 2000-2013 by Kamunikat.org.