Lang BELang PLLang ENFacebook

cover

Дзейнасць арганізацыі "Змаганне" ў Заходняй Б...

Даніловіч В. В.

Кніга прысвечана праблемам утварэння, развіцця, ідэалогіі і ліквідацыі арганізацыі «Змаганне», якая дзейнічала ў Заходняй Беларусі ў 1927—1930 гг. і з'яўлялася паслядоўніцай Беларускай сялянска-работніцкай грамады. Разлічана на вучоных, выкладчыкаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі Болей »

cover

Drohiczyn

od VI do XIII wieku

Musianowicz Krystyna

Muzeum Okręgowe w Białymstoku oddaje do rąk Czytelników kolejną książkę z archeologicznej serii, którą zapoczątkowała praca Krzysztofa Burka Staroźytnicy i archeolodzy. Z dziejów badań archeologicznych na Bialostocczyźnie 'wydana nakładem olsztyńskiego „Pojezierza" w 1977 roku. Seria ta pomyślana została jako cykl popularnonaukowych opracowań z zakresu archeologii i pradziejów północno-wschodniego regionu Polski, monografii najcenniejsz... Болей »

cover

Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх...

Швед Вячаслаў, Данскіх Сяргей

У манаграфіі даследуецца комплекс пытанняў, звязаных з заходнім рэгіёнам Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў (1805 - 1815): дэмаграфічныя і гаспадарчыя змены, планы Французскай і Расійскай імперый і іх саюзнікаў у дачыненні да заходнебеларускіх земляў, баявыя дзеянні падчас вайны 1812 года, удзел насельніцтва заходняга рэгіёну Беларусі ў "напалеонаўскай эпапеі" і іншыя. Аўтары ўпершыню шырока выкарыстоўваюць шматлікія архіўныя крыніцы... Болей »

cover

Беларускія губерні ў руска-японскай вайне (19...

Гродзенскі Свята-Пакроўскі Кафедральны сабор - помнік загінуўшым воінам

Стурэйка Сцяпан

У кнізе, прысвечанай стогадоваму юбілею гродзенскага Свята-Пакроўскага Кафедральнага сабора, змешчаны два нарысы, прысвечаныя ўдзелу беларусаў у руска-японскай вайне (у асноўным на прыкладзе Гродзенскай губерні) і гісторыі самога сабора, пабудаванага ў якасці помніка героям гродзенскага гарнізону, якія загінулі ў 1904-1905 гг. Будзе цікава ўсім аматарам гісторыі. Болей »

cover

Literacko-kulturowe więzi Białostocczyzny i G...

Materiały z konferencji "Znaczenie polsko-białoruskich więzi literackich. Wczoraj, dziś i jutro" 29 marca 2006 r.

Przygotowując dzisiejsze spotkanie, w ferworze najrozmaitszych diagnoz, które wdzierają się ostatnio do świadomości obywatela zamieszkującego nie tylko wschodnie połacie Rzeczypospolitej, wstrząsanej niepokojami po drugiej stronie granicy, chcielibyśmy skupić naszą uwagę na dobrosąsiedzkich kontaktach, których to faktów nasza historia i historia naszych sąsiadów odnotowuje wiele. I do nich zapewne częściej trzeba będzie powracać, aby od... Болей »

cover

Леў Сапега (1557-1633 гг.) і яго час

Зборнік навуковых артыкулаў

Разглядаецца эпоха другой паловы XVI - першай трэці XVII ст. у гісторыі Вялікага княства Літоўскага і розныя аспекты дзейнасці Л.Сапегі у яе кантэксце. Прызначана для даследчыкаў, выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў, школьных настаўнікаў, аматараў гісторыі Беларусі. Болей »

cover

Беларускі нацыянальны рух (1902-1925): гістар...

Манаграфія

Кулевіч І. Р.

У манаграфіі ўпершыню прадпрынята спроба падвядзення вынікаў навукова-даследчыцкай працы на вывучэнні пытанняу гісторыі беларускага нацыянальнага руху, вызначаны і ахарактарызаваны асноўныя этапы гэтага працэсу у агульным кантэксце развіцця беларускай і польскай гістарычнай навукі; паказаны сучасны стан і перспектывы вывучэння асноўных пытанняў гісторыі беларускага нацыянальнага руху; раскрыты некаторыя моманты ўплыву партыйна-дзяржаўна... Болей »

cover

Продовольственная политика советкой власти в ...

Егорычев В. Е.

В монографии отражены основные этапы становления и развития продовольственной поли гики Советской власти в Беларуси в 1917 - 1920 гг., определены характерные черты и особенности ее осуществления. Раскрывается деятельность партийных, советских и хозяйственных органов по претворению в жизнь ленинского лозунга «Борьба за хлеб - борьба за социализм!». Монография написана на основании большого круга документов, впервые вводимых автором в нау... Болей »

cover

Białoruś pod okupacją niemiecką

Turonek Jerzy

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest sytuacja na Białorusi pod okupacją hitlerowską (1941—1944). W niektórych aspektach nie różniła się ona od sytuacji na innych okupowanych obszarach Europy. Dotyczy to zwłaszcza nazistowskiego ludobójstwa typu ideologicznego, tj. eksterminacji głównie Żydów i politycznych przeciwników hitleryzmu. W zasadzie te same cele przyświecały okupantom przy wyzyskiwaniu potencjału ludzkiego i ekonomicznego dla p... Болей »

cover

Puszcza Białowieska była ich domem

Zarys dziejów partyzanckiej Brygady "W imię Ojczyzny"

Gnatowski Michał

Mieszkańcy regionu białostockiego szczycą się bogatymi tradycjami walk narodowowyzwoleńczych i rewolucyjnych. Brali oni aktywny udział w powstaniach w XIX wieku, w rewolucji 1905 roku, uczestniczyli w licznych strajkach, parali się działalnością rewolucyjną w okresie międzywojennym. Piękną kartę zapisali również w kronice walk narodu polskiego z okupantem hitlerowskim. Losy regionu białostockiego w pierwszych latach II wojny światowej u... Болей »

Першая Папярэдняя [3927-4185] Наступная Апошняя

Copyright © 2000-2013 by Kamunikat.org.