Lang BELang PLLang ENFacebook

cover

Тюрьмы Беларуси

Книга первая 1929-1935

Заерко А.Л.

Первая книга «Тюрьмы Беларуси. 1929—1935 гг.» из серии «История белорусских советских тюрем» написана для широкого круга читателей и является одной из немногих попыток полного исследования советской тюремной системы. Болей »

cover

Repertuar zespołów folklorystycznych Białosto...

Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy Orzeszki

Wieś Orzeszkowo położona jcst 8 km na południe od Hajnówki, na trasie PKP Hajnówka - Czeremcha na polanie - w zachodniej części Puszczy Białowieskiej. Nazwa tej miejscowości pochodzi prawdopodobnie od rodu Orzeszków, którzy osiedlili się tutaj przed 1639 rokiem. Podczas powstania styczniowego w 1863 roku walczył tutaj Walery Wróblewski - późniejszy generał Komuny Paryskiej. Na początku XX-go wieku położone zostały tory kolejowe przebie... Болей »

cover

Белорусское и смоленское зодчество ХI - XIII ...

Хозеров И.М.

Это одна из наиболее интересных неопубликованных работ известного историка искусства и археолога архитектуры — И. М. Хозерова (1889—1947), написанная им в последние годы жизни. Посвящена истории возникновения и становления белорусского и смоленского каменного зодчества с точным архитектурно-археологическим анализом как существующих, так и исчезнувших построек XI—XIII вв. Книга иллюстрирована. Для искусствоведов, архитекторов, археолого... Болей »

cover

Prawosławie we współczesnym świecie

Materiały II edycji Wszechnicy Kultury Prawosławnej 1999/2000)

Nawiązując do bogatych tradycji działalności oświatowej bractw prawosławnych Bractwo Prawosławne św św Cyryla i Metodego zorganizowało w 1991 roku cykl wykładów na Politechnice Białostockiej w ramach „Wszechnicy Humanistycznej" i w 1992 roku wspólnie z Wydziałem Humanistycznym Filii Uniwersytetu w Białymstoku kolejny cykl wykładów pod ogólnym tytułem „Wszechnica Myśli Prawosławnej". Inicjatorem tych spotkań był ówczesny przewodniczący ... Болей »

cover

Вёска над Ясельдай

Гісторыка-краязнаўчы нарыс

Стасевіч П.С.

«Урокі мінулага — компас будучыні», — сцвярджае прымаўка. Час даўно пацвердзіў слушнасць гэтан думкі. На жаль, не заўсёды мы гэта разумелі. І таму «белых плям» у нашай гісторыі шмат. Датычыцца гэта і жыцця населеных пунктаў. Калі пра беларускія гарады даволі многа пісалася, то вёскі ўвагай звычайна абыходзіліся. Але ж, як адзначаў вядомы беларускі гісторык Мікола Улашчык, «...аб'ектам даследавання мае права быць кожны населены пункт, і ... Болей »

cover

Droga do zupełnej wolności

Górnicki Łukasz

W spuściźnie literackiej Łukasza Górnickiego miejsce szczególne zajmują dwa dzieła publicystyczne: Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich oraz Droga do zupełnej wolności. Szczególne, bo ich genezę i późniejsze dzieje osnuwa aura tajemniczości, nietypowa raczej dla czasów renesansu. Nie wiemy dokładnie kiedy powstały, niewiele możemy powiedzieć o ich literackich i politycznych losach, niejasne do końca i niezwykłe są o... Болей »

cover

Мая зямля

Песні Мікалая Ігнатюка

Mikołaj Ignatiuk /ur. wi 1931 roku/ - rolnik i jednocześnie animator kultury w swoim środowisku, wielki miłośnik i propagagator ludowiej muzyki białoruskiej. Całe swoje twórcze i bogate duchowo życie związał z rodzinna wsią Ryboły, leżąca na trasie Białystok - Bielsk Podlaski, w pobliżu rzeki Narew. Od wczesnych lat młodzieńczych wykazywał uzdolnienia literacko-muzyczne, tworząc własne melodie i oryginalne teksty w języku swego ludu. Wi... Болей »

cover

Документы по истории Беларуси в "особой папке...

Издание содержит справочную информацию о документах по истории Белорусской ССР, созданных в Секретариате НКВД—МВД СССР и вошедших в так называемую «Особую папку» И. В. Сталина. В нём также впервые опубликованы отдельные документы из "особой папки". Предназначено для научных работников, занимающихся историей Беларуси периода Великой Отечественной войны и конца 1940-х годов, аспирантов, преподавателей вузов, архивистов. Болей »

cover

Приказано приступить

Эвакуация заключённых из Беларуси в 1941 году. Зборник документов

В книге публикуются документы, хранящиеся в Национальном архиве Республики Беларусь и Государственном архиве Российской Федерации. Они рассказывают о ходе эвакуации заключённых из тюрем и колоний Беларуси на восток страны в 1941 году. Предназначена для историков, работников правоохранительных органов, студентов, всех интересующихся событиями Великой Отечественной войны. Болей »

cover

Генэзіс выхаваўча-адукацыйнага працэсу ў гіст...

Манаграфія

Пілецкі В.А.

Кніга ўяўляе сабой першае ў гістарычнай навуцы даследаванне генезісу выхаваўча-адукацыйнага працэсу, яго зместу і форм у першабытным, раннякласавым, дахрысціянскім перыядах гісторыі Беларусі. Уёй акрэслены параметры навуковай катэгорыі выхаваўча-адукацыйны працэс; паказаны ўмовы зараджэння выхаваўча-адукацыйнай практыкі ў найстаражытнейшым грамадстве; прааналізаваны формы і механізмы трансляцыі вопытў ад былых пакаленняў будучым у эпоху... Болей »

Першая Папярэдняя [4009-4221] Наступная Апошняя

Copyright © 2000-2013 by Kamunikat.org.