Lang BELang PLLang ENFacebook

cover

Адзінае на патрэбу

Бандарук Канстанцін

Miejsce wydania: Беласток – Прага

Data wydania: 1998

Wymiary: 202 с., 21 см

Copyright © Канстанцін Бандарук

Księgozbiór:

Numery inwentarzowe: MiOKB — [3130], [4967], [4968]

„Adzinaje na patrebu” - trzecia książka duchownego, poety, artysty, dziennikarza, ojca Konstantego Bondaruka. Tak jak i dwie poprzednie składa się z pogadanek na tematy religijne. I tak jak w poprzednim zbiorku, zatytułowanym „Prauda was wyzwalić”(Prawda was wyzwoli), znajduje się tu kilkadziesiąt tekstów o różnorodnej tematyce, które ukazywały się w ciągu kilku lat. Są to, po pierwsze, komentarze na temat Dziesięciorga Przykazań, które według autora, są zawsze aktualne i które niby to znamy, ale przypominać je trzeba bezustannie. Znajdują się w tym wydaniu także pogadanki na temat niedzielnych kazań i w końcu, próba odpowiedzi na niektóre sporne lub sprzeczne kwestie, które rodzą się wśród wiernych.

Copyright © 2000-2013 by Kamunikat.org.