Lang BELang PLLang ENFacebook

cover

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne

02/2008

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2008-02

Мастацкі рэдактар: Tarasewicz Leon

Выдавец: Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich

Выдавецтва/ друкарня: Orthdruk, Białystok

ISSN: 1230-1876

Кнігазбор:

Дадатковая даведка: Białoruskie pismo społeczno-kulturalne poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie; Беларускі грамадска-культурны часопіс, прысвечаны пытанням сучаснасці, гісторыі, літаратуры і мастацтва, месца чалавека ў свеце. Форум думкі беларусаў і ўсіх тых, каму блізкая беларуская тэматыка. Пазіцыі аўтараў тэкстаў не заўсёды адпавядаюць пазіцыям рэ дакцыі. Не публікуюцца матэрыялы, якія прапагандуюць камуна-фашызм, расізм, нацыянальную варожасць; Artykuły i listy publikowane są – o ile autor nie życzy sobie inaczej – w języku oryginału: po polsku lub biało rusku. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, zmian tytułów i redagowania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca; Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Рэдакцыі

Stało się już tradycją, iż wkrótce po zmianie rządu nowo mianowany podlaski wojewoda spotyka się z przedstawicielami zamieszkujących region mniejszości narodowych. Tego dobrego zwyczaju dotrzymał i Maciej Żywno z Platformy Obywatelskiej. Jak zwykle najliczniej na styczniowe spotkanie w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku przybyli reprezentanci największej mniejszości w regionie, czyli liderzy naszych organizacji białoruskich. Obecni byli też działacze litewscy, rosyjscy, ukraińscy oraz przedstawiciele niedawno powstałego Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej. Spotkanie miało ten sam przebieg co zawsze. I tak jak przed dwoma laty uczynił przedstawiciel na tym urzędzie PiS-u, również Maciej Żywno przedstawił świeżo powołanego przez siebie pełnomocnika do spraw mniejszości, którym został Maciej Tefelski, socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Obaj panowie, do czego zdążyli już przyzwyczaić ich poprzednicy, wypowiadali się bardzo ciepło. Novum ma być stała rada do spraw mniejszości przy wojewodzie. Na razie o jej szczegółach nic nie wiadomo, bo formuła działania zostanie wypracowana wspólnie z najbardziej zainteresowanymi, czyli przedstawicielami poszczególnych mniejszości. Nowy wojewoda zapewnił, że przy pomocy pełnomocnika chce pośredniczyć w ich kontaktach nie tylko z rządem, ale i różnych szczebli samorządami. Był też i miły akcent osobisty. Maciej Żywno wyjawił, że po linii dziadka pochodzi z Grodna i ma wpojony szacunek do każdego narodu. (Od redaktora, фрагмэнт)

Copyright © 2000-2013 by Kamunikat.org.