Lang BELang PLLang ENFacebook

cover

Słowo Życia

Gazeta diecezji grodzieńskiej

14 (496) 2018

Miejsce wydania: Grodno

Data wydania: 2018-07-08

Redaktor: Sołobuda Paweł

Wydawca: kuria diecezji grodzieńskiej

Copyright © 2018 by Слова Жыцця

Księgozbiór:

O d początku istnienia chrześcijaństwa wierni oddawali swe życie za wiarę w Chrystusa. Fundamenty Kościoła zostały okupione ofiarą wielu wyznawców Jezusa, którzy za przynależność do swego Zbawcy pokornie przyjmowali straszne cierpienia i okrutną śmierć. Od dawna panuje przekonanie, że krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan. Bohaterowie wiary przeszli drogę oczyszczenia, dobrowolnie przyjmując ból i udręczenie, nie tracąc przy tym ludzkiej godności. „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Wyprali swe szaty i wybielili je we krwi Baranka” (Ap 7, 14).

Copyright © 2000-2013 by Kamunikat.org.