Калеснік Уладзімір, Час і песні

Час і песні

Літаратурныя нарысы і партрэты

Калеснік Уладзімір

The book features a description of various literary trends in western Belarus and profiles of several writers, including Mikhas Vasilyok, Ales Salahub, Mikola Zasim and Alyaksandr Haurylyuk. In addition, the author analyzes developments that had an effect on the evolution of Belarusian literature. This book can be seen as a continuation of another collection entitled The Poetry of Struggle. But even the two books do not produce a comp... More »


Купала Янка, Паэмы

Паэмы

Купала Янка

Я́нка Купа́ла, сапр. Іва́н Даміні́кавіч Луцэ́віч (25 чэрвеня (7 ліпеня) 1882, фальв. Вязынка былой Радашковіцкай воласці (цяпер Маладзечанскі раён, Мінская вобласць) — 28 чэрвеня 1942, Масква; Псеўданімы і крыптанімы: Адзін з «парнаснікаў»; Вайдэльота; Здарэнец; Левы; Марка Бяздольны; Ня-Гутнік; Стары Мінчук; Янук з-пад Мінска; Янук Купала; К.; І. К.; Я. К.; К-а; Л.; І. Л.; Л. І.) — беларускі паэт, драматург, публіцыст, перакладчык, кла... More »


Лірычныя песні

Лірычныя песні

У зборнік уваходзяць лепшыя ўзоры лірычнай народнай паэзіі ў сучасных запісах (песні аб каханні, аб сямейным жыцці, пра службу ў войску і інш.). Пры складанні зборніка ўлічваліся перш за ўсё высокія ідэйна-мастацкія вартасці твораў, якія раскрываюць багаты і цудоўны духоўны свет народа-працаўніка. Адрасуецца філолагам, літаратарам, дзеячам мастацтва і ўсім, хто цікавіцца скарбамі і каштоўнасцямі беларускай нацыянальнай культуры. More »


Багушэвіч Францішак, Выбраныя творы

Выбраныя творы

Багушэвіч Францішак

Цяжкімі пуцявінамі ішло развіццё культуры і літаратуры беларускага народа ў мінулым стагоддзі. Іржавымі ланцугамі самадзяр- жаўя былі скаваны думка і доля народа. Выдатныя таленты, якія выходзілі з народных нізоў і ўзнімалі голас пратэсту супроць гнуснай прыгонніцкай рэчаіснасці, гінулі, не паспеўшы расквіінець. Аб гэтым красамоўна сведчыць лёс першага беларускага пісьменніка- дэмакрата Паўлюка Бахрыма. Але і лёс выдатнейшага беларускаг... More »


Быкаў Васіль, Пайсці і не вярнуцца

Пайсці і не вярнуцца

Аповесці

Быкаў Васіль

У кнігу В. Быкава ўвайшлі две аповесці: «Яго батальён» і «Пайсці і не вярнуцца». Вайна і мараль, вайна і асоба — вось тыя кардынальныя праблемы, якія энайшлі ўвасабленне і ў новых аповесцях Васіля Быкава. Героі гэтых твораў здзяйсняюць не толькі подзвігі на вайне, але і паказваюць найвыдатнейшыя маральныя якасці гуманістаў, людзей нашага грамадства. More »


Минц И. И., История Великого Октября и трех томах, том 1

История Великого Октября и трех томах

Свержение самодержавия

Минц И. И.

История еще не знала такого бурного роста освободительного движения, который происходит в наши дни. Всего за каких-нибудь четверть века треть человечества сбросила оковы империализма и движется по пути социализма. На глазах одного поколения развалилась колониальная империя, на создание которой капиталисты потратили несколько веков. «Весна человечества» — так ярко и образно назвала этот процесс освобождения народов Программа КПСС. У ис... More »


Арлоў Уладзімер, Еўфрасіння Полацкая

Еўфрасіння Полацкая

Арлоў Уладзімер

Кніга прысвечана святой Еуфрасінні Полацкай — патронцы Беларусь Полацкая князёўна Прадслава, якая жыла у XII стагодцзі, у юныя гады пастрыглася у манастыр, стала выдатнаю асветніцай, а пасля была прылічана да святых і прызнаная нябеснаю апякункаю Беларускай зямлі. Апрача папулярнага нарыса жыцця і духоўных подзвігаў святой, у кнігу уключана яе «Жыціе», звернутыя да Еўфрасінні Полацкай малітвы, а таксама аповяд пра загадкавае знікненне і... More »


Календарь справочник

Календарь справочник

В результате второй мировой войны и историческои победы советского народа над германским фашизмом и японским империализмом произошло коренное изменение в соотношении сил на международной арене. Оно выразилось прежде всего в ослаблении позиций империализма и в укреплении сил социализма, возглавляемых великим Советским Союзом. Серьёзный урон понесла мировая капиталистическая система в результате отпадения от неё ряда стран Европы и Азии. ... More »


Справочник ветеринарного врача

Справочник ветеринарного врача

В директивах XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 годы в области животноводства поставлены новые грандиозные задачи. Продукцию животноводства увеличить за пятилетие в следующих размерах: мяса и сала на 80—90 процентов, молока на .45—50 процентов, шерсти, примерно, в 2—2,5 раза, в том числе тонкой шерсти в 4—4,5 раза, яиц (в колхозах и совхозах) в 6—7 раз. (Предисловие, фрагмент) More »


Ніколі болей...

Ніколі болей...

Кніга ўспамінаў

Never Again Victims' accounts The book features accounts of Hrodna residents persecuted under the Soviet regime. Unfortunately, the public begins to forget about the repressive legacy and there is a threat of repetition. It is impossible to create a real sense of national identity and form a fully-fledged civic society given such lapses in national memory. The nation's historic memory needs to be preserved and protected. The book'... More »


First   Previous   [1-4428]   Next   Last